" /> " />
دایی از پرسپولیس شکایت کرد
علی دایی به دلیل برگشت خوردن چک مالیاتش از پرسپولیس شکایت کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ علی دایی برای پاس نشدن چک مطالبات فصل قبلش که مربوط به مالیات قراردادش می شدند از پرسپولیس شکایت کرد. دایی سال قبل توسط سیاسی برکنار شد و در ازای دریافت تعدادی چک ، شکایتی از قرمزها نکرد و کنار نشست. او البته چک های شخصی سیاسی را در اختیار داشت. چک هایی که پاس نشدند و باشگاه و مدیریت جدیدش هم در دو ماه گذشته حاضر به تعیین تکیف مطالبات مالیاتی دایی نشدند تا به گفته عبدالصمد ابراهیمی ، آنها از پرسپولیس شکایت کنند.


محمدسجاد سیفی دوشنبه 9 فروردین 1395 - 12:37 نظرات()