" /> " />
زنگ خطر کاهش مصرف سرانه شیر به صدا درآمد
چکیده: مدیر عامل اتحادیه فراورده‌های لبنی گفت: با حذف یارانه شیر، سرانه مصرف از۹۰ لیتر به ۶۰ لیتر کاهش پیدا کرده است.

محمد رضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فراورده‌های لبنی کشور، در خصوص سرانه مصرف شیر در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف شیر برای هر نفر۱۶۰  لیتر پیش بینی شده بود که این امر محقق نشد اما در برنامه ششم توسعه با راهکارهای پیشنهادی امیدواریم که سرانه مصرف  به مرز ۱۵۰ الی ۱۶۰ لیتر برسد که تحقق این امر حمایت‌های دولت از این صنعت را می طلبد.
زنگ خطر کاهش مصرف سرانه شیر به صدا درآمد
وی با اشاره به کاهش مصرف سرانه بعد از حذف یارانه شیرگفت: حذف یارانه شیر مصرف سرانه را از ۹۰ لیتر به مرز ۶۰ لیتر کاهش داد و حال لازم است که دولت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم این زنجیره را از ابتدا تا انتها حمایت کند.
اسماعیلی بیان کرد: از زمان قطع یارانه شیر تاکنون حدود ۵۰ درصد کارخانه‌های لبنی از چرخه تولید خارج شده وبرخی دیگر از واحدها تنها با ۳۰ الی ۴۰ درصد ظرفیت خود به تولید ادامه می‌دهند و گفتنی است که حذف یارانه شیر تأثیر زیادی در کاهش سرانه مصرف داشته است.
مدیر عامل اتحادیه فراورده‌های لبنی کشور تصریح کرد: با توجه به آلایندگی‌های زیست محیطی بایستی مصرف شیر و لبنیات افزایش یابد اما با توجه به افزایش هزینه‌ها و درآمدهای محدود خانوارها لازم است که دولت بخشی از بودجه سلامت را به این موضوع اختصاص دهد تا از بیماری پوکی استخوان و... جلوگیری شود.


محمدسجاد سیفی دوشنبه 9 فروردین 1395 - 09:46 نظرات()