" /> " />
پورمختار: برخی سفارت‌خانه‌ها دست به واردات می‌زنند
به گزارش پایگاه ایران فا, محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با اشاره به آخرین اخبار مبنی بر موضوع نظارت بر برخی سفارت‌خانه‌ها در پی شکایت مطرح شده گفت: در حال حاضر کمیسیون اصل 90 فهرستی از سفارت‌خانه‌های مد نظر را تهیه و درصدد هماهنگی با وزارت امور خارجه جهت سفر به برخی از کشورهاست.
وی با بیان اینکه در صورت حصول هماهنگی با وزارت امور خارجه قطعا موضوع سفر و بازدید و نظارت بر فعالیت سفارت‌خانه‌ها انجام خواهد شد، افزود: ما همچنان پیگیر این موضوع خواهیم بود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه چندی پیش موضوعی در رابطه با فعالیت سفارت‌خانه‌ای مطرح بود که در راستای آن موضوع از وزارت امور خارجه گزارشی دریافت کردیم، متذکر شد: گزارش ارسالی وزارت امور خارجه به کمیسیون مبنی بر فعالیت سفارت خانه مذکور عینا از طرف آن سفارت‌خانه به وزارت امور خارجه ارسال و وزارت‌خانه مذکور همان گزارش را به کمیسیون اصل نود مجلس منعکس کرده است که این امر برای ما قابل قبول نبوده و تنها توجیه است تا ذکر واقعیات.

پورمختار در ادامه تاکید کرد: در شرایط فعلی کمیسیون اصل نود لازم می داند تا از نزدیک به فعالیت برخی سفارت‌خانه ها رسیدگی کند تا ارزیابی صحیحی در این راستا شکل بگیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با اشاره به محتوای برخی از گزارشات در پی شکایات مطرح شده، بیان داشت: بخشی از این گزارشات معطوف به خرید و فروش املاک از جانب برخی سفارت‌خانه ها و بخش دیگر آن به موضوعات مربوط به واردات منتهی می‌شود.

پورمختار ادامه داد: همچنین برخی از این گزارشات هم به موضوعات سیاسی فیمابین ایران و برخی از کشورها و عملکرد سفیر و کارکنان سفارت‌خانه معطوف می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با تشریح ابعاد طرح شکایات از سفیر و کارکنان برخی از سفارت‌خانه‌ها اظهار داشت: انجام فعالیت‌های شخصی کارکنان سفارت‌خانه و عدم توجه به وظایف محوله از جمله مواردی است که در طرح شکایات مشاهده می‌شود.

پورمختار در پایان با بیان اینکه تا پایان مجلس نهم موضوع نظارت بر فعالیت‌های برخی سفارت‌خانه‌ها را به اتمام می‌رسانیم، خاطرنشان کرد: تا پایان این دوره از مجلس که 9 ماه از آن باقی مانده، می‌توان به موضوع نظارت بر سفارت‌خانه‌ها خاتمه داد .


محمدسجاد سیفی شنبه 28 شهریور 1394 - 12:09 نظرات()