افتتاح چهارمین دوره "فرماندهی عملیات مشترک و مرکب"
چهارمین دوره فرماندهی عملیات مشترک و مرکب دافوس آجا در محل سالن شهید همتی این دانشگاه افتتاح شد.
افتتاح چهارمین دوره "فرماندهی عملیات مشترک و مرکب" 
به گزارش افکارنیوز، صبح امروز با حضور امیر سرتیپ خرم طوسی چهارمین دوره فرماندهی عملیات مشترک مرکب دافوس آجا در محل سالن  شهید همتی این دانشگاه افتتاح  شد.
افتتاح چهارمین دوره "فرماندهی عملیات مشترک و مرکب"
امیر سرتیپ رضا خرم طوسی، مشاور عالی فرمانده کل ارتش در این مراسم و خطاب به دانشجویان جدیدالورود گفت: این دوره با توجه به کیفیتی که دارد می تواند نگرش اساسی در تمام ابعاد در حوزه های مختلف آموزش برای دانشجوبان ایجاد کند.
وی تصریح کرد: در حوزه نظامی با توجه به شرایط جدید در محیط کنونی و پیرامونی ما و نقش بسیار تعین کننده آن لازم است در حوزه دانش مشترک مرکب وارد شویم و تهدیدها را به فرصت تبدیل نماییم.
سرتیپ خرم طوسی در ادامه با تاکید برضرورت تربیت نیروی کاربردی در ارتش خاطر نشان کرد: در حوزه نظری و دانش مشکلی نداریم ولی در اجرا باید توانمندی های خود را افزایش بدهیم.

منبع:افکار نیوز


در ابتدای این مراسم امیر سرتیپ دوم دکتر حسین ولی‌وند فرمانده دافوس آجا طی گزارش کوتاهی از روند آموزشی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا گفت: در این دانشگاه سعی شده است تا با بهره گیری از تجارب اساتید خبره، فضای جدیدی را در حوزه های پژوهش و آموزش ایجاد نماییم  که به لطف خدا تا به حال بررسی های زیادی برای تعویض متون، برنامه های آموزشی و آئین نامه ها  صورت گرفته است.
وی همچنین اظهارداشت: باحمایت های سامانه محترم فرماندهی ارتش و با رویکرد نگاهی به آینده، گروه‌های جدید پدافند، جنگال و سایبری، آموزش و آماد و پشتیبانی در دافوس را ه اندازی شده است.

محمدسجاد سیفی پنجشنبه 29 مهر 1395 - 13:08 نظرات()